adfectio

adfectio
*adfectio (aff-), onis, f., affection, R. 1:31; Ph. 2:20; 2 T. 3:3.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0019 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 9c, 10c գ. πάθος, προσπάθεια passio, adfectio Կիրք ոգւոյ եւ մարմնոյ. *Եւ անդ ախտաւորութիւն է, եթէ մարմնաւորապէս առեալ լինիցի: Ի բաց մերժել (ʼի հրեշտակաց) զնիւթեղէն ախտաւորութիւնսն. Առ որս. ՟Գ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 11c, 12c գ. ὀμόνοια, εὑγνωμοσύνη, διάθεσις concordia, adfectio, complacentia. Համակամութիւն. միաբան հաւանութիւն. հաճութիւն. յօժարութիւն. թոյլտուութիւն. զիջումն. *Տե՛ս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԻՔ — (րեաց, րեօք.) NBH 1 1069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πάθος, πάθη, πάθημα passio, adfectio, adflictio, morbus corporis vel animi. Կիրք մարմնոյ եւ հոգւոյ. ախտ. զգածմունք. չարիք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՅՆ — (ոյնք.) NBH 2 0516 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c, 13c գ. որ եւ ՈՒՆ, ունք. Արմատ Ունելոյ՝ որպէս Ունելութիւն, ունակութիւն, կալողութիւն. ոյժ. ազդեցութիւն. զօրութիւն. յար եւ նման յն. ἔξις ʼի ἕχω habitus, adfectio constans corporis vel animi,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐՓԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0860 Chronological Sequence: 6c, 8c, 9c, 10c գ. ἕρασις amatio, amor, adfectio. Տարփումն. տենչանք. փափաք սիրոյ. ցանկութիւն. ... *Աստուածային տարփանօք մղեալ: Որ ʼի հեշտ ցանկութիւն տանին տարփանքն, զամենեսեան ʼի բացհատանել. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0896 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. διάθεσις dispositio, constitutio, conditio, adfectio եւ աղլն. Կարգաւորութիւն. յարմարութիւն. հանգամանք. ձեւ. որակ. զգածումն. յօժարութիւն. պատրաստականութիւն. *Տեսեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”